Atsakomybės apribojimas

Šioje svetainėje pateikta informacija skirta „Frisomat“ klientams visame pasaulyje, tačiau kai kuriose šalyse gali būti netaikoma. „Frisomat“ dės visas pastangas užtikrinant, kad šios svetainės turinys būtų tikslus ir atnaujintas, tačiau neprisiima jokios atsakomybės už pretenzijas ar nuostolius, atsiradusius pasikliaunant svetainės turiniu. „Frisomat“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti gaminio specifikacijas. Savo šalyje dėl dabartinių gaminio specifikacijų kreipkitės į savo „Frisomat“ filialą.

„Frisomat“ negali prisiimti atsakomybės už virusus, galinčius atsirasti svetainėje nepaisant visų įmanomų priemonių, kurių buvo imtasi jiems išvengti. „Frisomat“ neprisiima jokios atsakomybės už svetainių, susietų su „Frisomat“ svetainėmis, turinį ar naudojimą.

Privatumo politika

Jūsų privatumas mums svarbus. Tai reiškia, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir užtikriname, kad jie yra gerai apsaugoti. Be to, informuojame Jus, ką darome su Jūsų duomenimis, kai juos atitinkamai naudojame tam, kad geriau Jus aptarnautume.
Pradedame nuo principo, kad kiekvienas kontroliuoja savo asmens duomenis, ir kiekvienas turi teise nesidalyti arba nebesidalyti jais su mumis. Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą išdėstyta, kuriuos Jūsų asmens duomenis galime kaupti, kaip tuos duomenis naudojame ir su kuo galime jais dalytis. Paaiškiname, ko imamės, kad apsaugotume Jūsų privatumą, kaip Jūs galite pareikšti savo nuomonę ir kokios patikros atliekamos, siekiant užtikrinti šio pareiškimo laikymąsi.
Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą galioja Jūsų duomenims, kuriuos renka, administruoja, naudoja ir dalijasi Frisomat NV Šis Pareiškimas apie privatumo apsaugą turi būti vertinamas atsižvelgiant į mūsų naudojimo sąlygas ir slapukų politiką. Pareiškimą apie privatumo apsaugą galime keisti bet kuriuo metu ir patalpinti naujausią versiją mūsų svetainėje www.frisomat.lt/xxx. Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą peržiūrėtas ir paskutinį kartą pakeistas 29/01/2019.

Frisomat NV
Stokerijstraat 79
2110 Wijnegem
Belgium
BE0418117411
info@frisomat.lt
+32 3 353 33 99

Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą taikomas, kai lankotės mūsų svetainėse arba bendraujate su mūsų pardavimų ir reklamos darbuotojais. Lankydamiesi mūsų svetainėse arba bendraudami su mūsų pardavimų ir reklamos darbuotojais, Jūs suteikiate mums leidimą rinkti ir naudoti asmens duomenis kaip aprašyta šiame pareiškime apie privatumo apsaugą.

Renkame Jūsų duomenis, kad galėtume teikti paslaugas, tobulėti ir informuoti Jus apie savo veiklą, akcijas ar gaminius bei paslaugas, kurias Jūs įsigijote. Kai kuriuos iš šių duomenis Jūs perduodate tiesiogiai mums, pavyzdžiui, mūsų svetainėje užpildydami formas, pateikdami vizitinę kortelę, užsakymus arba susirašinėdami su mumis el. paštu; arba dalį duomenų gauname apibrėždami, kaip Jūs traktuojate mūsų gaminius ir paslaugas; arba dalį duomenų gauname per įmones adresų saugyklose, kurios papildo Jūsų duomenis informacija, kurią gali perduoti mums; arba šiuos duomenis gauname iš savo svetainių slapukų.

Išskiriame įvairių rūšių asmens duomenis. Tai leidžia mums siūlyti mūsų gaminius ir paslaugas:

• naudotojo duomenys: leidžia mums identifikuoti Jus arba susisiekti su Jumis. Pavyzdžiui: Jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeriai, kalbos parinktis, lytis, el. pašto adresas, dalyvavimas mūsų akcijose, naudojimasis mūsų svetainėmis;
• srauto duomenys: šie techniniai duomenys, pavyzdžiui, Jūsų IP adresas, mums reikalingi, kad elektroninis bendravimas vyktų sklandžiai;
• neskelbtini duomenys: mes netvarkome neskelbtinų duomenų.

Tvarkome asmens duomenis dėl įvairių priežasčių, tuo pačiu tvarkome tik tuos duomenis, kurie reikalingi mūsų tikslui pasiekti. Kaip reikalaujama gavę Jūsų leidimą, renkame asmens duomenis šiems konkretiems tikslams:
• tvarkyti Jūsų užklausas apie mūsų gaminius ir paslaugas;
Jei lankotės mūsų svetainėse arba bendraujate su mūsų pardavimų ir reklamos darbuotojais norėdami rinkti informaciją ar teirautis apie mūsų gaminius ir paslaugas arba, pavyzdžiui, registruojatės mūsų naujienlaiškiui gauti, mums reikia Jūsų adreso duomenų. Visą apie Jus gaunamą informaciją naudojame siekiant suteikti Jums prašomą informaciją Jūsų nurodytu būdu.
• siūlyti Jums geriausią aptarnavimą;
Saugome įrašus apie Jus, siekdami tobulinti klientų aptarnavimą. Jei norime tinkamai kurti, palaikyti ir remti savo gaminius ir paslaugas, mums reikalinga ta informacija. Be to, taip mes galime susisiekti su Jumis kitame mūsų bendradarbiavimo etape arba prašyti pateikti savo nuomonę apie mūsų paslaugas. Jei iš mūsų pusės yra techninių problemų arba gedimų, tuomet privalome turėti galimybę Jus informuoti.
• informuoti Jus apie mūsų gaminius, paslaugas ir veiklą.
Galime naudoti Jūsų duomenis, kad praneštume Jums apie esamus ir naujus gaminius, paslaugas, specialias akcijas, seminarus, renginius, vaizdo seminarus, mokymo kursus, laisvas darbo vietas ir pan., užsiimti tiesiogine rinkodara arba sukurti profilį apie Jus, kad galėtume informuoti Jus tais klausimais, kurie, mūsų manymu, Jums įdomūs. Galime pateikti tai raštu, elektroniniu būdu ir telefonu. Be to, naudojame Jūsų duomenis naujienlaiškiams, kuriuos prenumeruojate, siųsti. Gausite informaciją el. paštu tik tuo atveju, jei davėte tam aiškų sutikimą tiek, kiek tai būtina. Taip pat galime analizuoti Jūsų naršymo ir skaitymo elgseną ir kurti turinį savo svetainėms ar naujienlaiškiams, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tai atliekame registruodami Jūsų apsilankymus ir veiksmus, kurie ten atliekami. Pagalvokite apie puslapių peržiūrėjimą ar nuorodų spustelėjimą. Be to, tokiu būdu galime suteikti Jums lengviausią prieigą prie informacijos, kurios ieškote.

Visus asmens duomenis administruoja Frisomat NV. Šiuos duomenis galima perduoti subjektams, priklausantiems „Frisomat N.V.“. „Frisomat N.V.“ viduje duomenys prieinami tik žmonėms, kuriems reikia jais naudotis atliekant savo darbą.

Mes kreipiamės į išorės duomenų tvarkytojus. Tai reiškia, kad, be kita ko, mes laikinai perduodame duomenis trečiosioms šalims, kad jos atliktų tam tikrus darbus, jei neturime priemonių patys juos atlikti. Jei perduodame duomenis trečiosioms šalims, visuomet užtikrinsime, kad Jūsų duomenys būtų laikomi konfidencialiais ir saugiai naudojami. Su duomenų tvarkytojais visuomet sudarome sutartis. Pavyzdžiui, duomenų tvarkytojui niekuomet nebus leista naudoti Jūsų duomenų savo iniciatyva, ir Jūsų duomenys privalo būti ištrinami, kai tik duomenų tvarkytojas atlieka savo užduotį.

Galime perduoti Jūsų asmens duomenis galimiems teisėtiems perėmėjams ir filialams, pavyzdžiui, dukterinėms ir giminingoms įmonėms, tais pačiais tikslais, kurie nurodyti šiame pareiškime apie privatumo apsaugą. Dėl kai kurių savo gaminių ir paslaugų aspektų dirbame su trečiosiomis šalimis arba samdome subrangovus. Jūsų duomenų perdavimas vykdomas tik tais pačiais tikslais kaip pačios Frisomat NV. Užtikriname, kad jie, kaip ir mes, administruoja Jūsų duomenis saugiai ir tinkamai.

Kai kuriais atvejais komerciniais tikslais arba išoriniams pranešimams naudojame anoniminius suvestinius duomenis Šie duomenys niekuomet negali būti grąžinami konkrečiam asmeniui.

Mes niekuomet neparduodame ir nenuomojame Jūsų informacijos įmonėms ar asmenims, kurie nėra mūsų įmonės ar grupės dalis. Laikome Jūsų duomenis konfidencialia informacija.

Jei kitu būdu pateiksime Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, tai atliksime aiškiai informuodami trečiąją šalį apie perdavimo ir tvarkymo tikslus. Kai to reikalaujama pagal įstatymą, prašysime Jūsų aiškaus sutikimo. Jūs taip pat turite galimybę atsisakyti.

Kiek įmanoma labiau saugome Jūsų asmens duomenis ir privatumą. Mūsų darbuotojai yra apmokyti teisingai elgtis su konfidencialia informacija. Be to, mes samdome atitinkamos specializacijos žmones, kurie atsako už mūsų IT infrastruktūros apsaugą. Naudojamės specializuotomis paslaugomis, kurios užtikrina mūsų IT infrastruktūros apsaugą. Taip pat naudojamės įvairiomis techninėmis priemonėmis, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis. Jei įvyksta duomenų pažeidimas su Jūsų asmens duomenims nepalankiomis pasekmėmis, informuosime Jus asmeniškai esant įstatymu numatytoms aplinkybėms.

Mūsų svetainėse kartais minimos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurių naudojimo sąlygos nepatenka į šio pareiškimo apie privatumo apsaugą taikymo sritį. Atidžiai perskaitykite politiką dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos.

Turite teisę į prieigą prie savo duomenų. Galite pasiteirauti mūsų, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis; kokiu tikslu juos tvarkome; kokias duomenų kategorijas tvarkome; su kokiomis trečiųjų šalių kategorijomis dalijamės Jūsų asmens duomenimis; kokia tvarkomų duomenų kilmė ir kokia logika vadovaujamės, jei automatiškai tvarkome tam tikrus asmens duomenis.

Galite raštu pasinaudoti savo teisėmis susipažinti su informacija, kreipiantis į „Frisomat N.V.“, Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem, Belgija, arba el. paštu adresu: info@frisomat.com. Į Jūsų prašymą turime atsakyti per 30 dienų. Šis laikotarpis prasideda, kai gauname Jūsų prašymą raštu ir turime visą informaciją, būtiną Jūsų prašymui įvykdyti.

Kad galėtume įgyvendinti Jūsų teisę susipažinti su informacija ir užkirsti kelią bet kokiam neleistinam Jūsų asmens duomenų atskleidimui, galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybės įrodymą. Mes neprašysime Jūsų asmens tapatybės kortelės kopijos.

Jūs taip pat turite teisę į tai, kad neišsamūs, neteisingi, netinkami ar pasenę Jūsų asmens duomenys būtu pašalinti arba pakeisti. Visuomet galite susisiekti su mumis el. paštu arba paštu. Tuomet kiek būtina pakoreguosime šią informaciją per įstatymais numatytą laiką. Prašome atkreipti dėmesį, kad kartais, priklausomai nuo Jūsų prašymo, nebegalime pasiūlyti kai kurių paslaugų. Be to, ne visuomet galime ištrinti visus duomenis, kurios prašote ištrinti, nes, pavyzdžiui, esame teisiškai įpareigoti saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį. Kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami, prašome pranešti mums apie visus pokyčius.

Jūs visuomet turite teisę nenurodydami priežasties prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai. Visuomet galite susisiekti su mumis el. paštu arba paštu.

Užtikriname atitinkamas organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis. Mes galime nesaugoti asmens duomenų ilgiau, nei būtina, kad pasiektume tikslą, dėl kurio juos renkame. Todėl saugojimo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo tikslo ir kartais gali būti labai trumpas. Pasibaigus taikomiems saugojimo laikotarpiams, asmens duomenys bus paverčiami visiškai anoniminiais arba ištrinami.

Jei turite klausimų apie mūsų privatumo politiką arba norite susisiekti su mumis ir pakeisti savo duomenis, mes visuomet pasirengę pasiūlyti tinkamą atsakymą. Galite pasiekti mus el. paštu, raštu arba telefonu, pasinaudodami apačioje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Be to, taip Jūs galite pateikti skundą, kurį išnagrinėsime kuo greičiau. Jei Jūsų netenkina mūsų atsakymas, taip pat galite susisiekti su valdžios institucijomis, o konkrečiau, su privatumo apsaugos komisija.

Mūsų kontaktinė informacija:
Frisomat NV
Stokerijstraat 79
2110 Wijnegem
Belgium
info@frisomat.lt
+32 3 353 33 99

Slapukai

Slapukai – tai maži duomenų failai, kurie patalpinami Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame prietaise, kai lankotės mūsų svetainėje. Slapukus plačiai naudoja interneto paslaugų teikėjai, kad, pavyzdžiui, jų svetainės ar paslaugos veiktų arba kad veiktų efektyviau ir kad jie galėtų teikti ataskaitinę informaciją. Naudotojai gali nustatyti savo naršyklę taip, kad slapukų naudojimas būtų blokuojamas, arba gali ištrinti šiuos slapukus tuomet, kai to nori.
Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, kuriai slapukas priklauso, pavadinimas, kiek laiko slapukas bus saugomas ir reikšmė, paprastai atsitiktinai sugeneruotas unikalus numeris. Kai kurie slapukai ištrinami kai tik uždarote interneto naršyklę (taip vadinamieji seanso slapukai), kiti slapukai išlieka ir padeda mums identifikuoti Jus kaip mūsų svetainės lankytoją (taip vadinamieji ilgalaikiai slapukai).

Savo svetainėje naudojame slapukus įvairiais tikslais. Slapukai padeda Jums paprasčiau naudotis mūsų svetaine. Jie leidžia mums geriau pritaikyti mūsų svetainę Jūsų interesams ir poreikiams. Be to, naudojame juos siekdami padidinti Jūsų veiksmų greitį svetainėje. Slapukų pagalba anoniminiu būdu renkame suvestinę statistiką, kuri padeda mums geriau suprasti, kaip naudojama mūsų svetainė ir kaip galime tobulinti savo paslaugas.

Mes naudojame taip vadinamuosius lankomos svetainės slapukus ir svetimus slapukus. Lankomos svetainės slapukai – tai slapukai, kuriuos sukūrė pati svetainė, kad naudotis ja būtų paprasčiau. Svetimus slapukus sukuria kiti. Svetimi slapukai mūsų svetainėje yra iš „Facebook“, „Google“, „LinkedIn“ ir „YouTube“.

Naudojame „Google Analytics“ programinę įrangą, kad geriau suprastume, kaip naudojatės mūsų svetaine. Ši programinė įranga gali sukurti slapukų seką, kad galėtų rinkti informaciją ir pateikti anoniminę statistiką apie svetainę. Pagrindinis „Google Analytics“ naudojamas slapukas yra slapukas _ga.
Be to, naudojame šių rūšių slapukus:

– analizės ir efektyvumo slapukus, kurių pagalba analizuojame tinklalapio srautą, matome mūsų svetainės naudotojų skaičių ir kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Šiuos slapukus naudojame šiuo tikslu: _ga; _gat

– funkciniai slapukai išsaugo Jūsų pasirinkimus mūsų svetainėje, kad svetainė taptų dar palankesnė naudotojui. Naudojame šiuos funkcinius slapukus: _stid

– tiksliniai slapukai parodo mums puslapius, kuriuose lankėtės, ir nuorodas, kurias atidarėte, kad internetinė reklama galėtų būti pritaikoma Jūsų interesams. Naudojame šiuos tikslinius slapukus: _unam

Savo interneto naršyklės nustatymuose bet kuriuo metu galite blokuoti ar trinti slapukus. Slapukų blokavimas gali turėti įtakos mūsų aptarnavimui ir svetainės naudojimui. Ištrynus slapukus gali būti, kad kito apsilankymo mūsų svetainėje metu turėsite iš naujo įrašyti savo parinktis. Daugiau informacijos apie slapukų blokavimą ir trynimą ieškokite savo programinės įrangos pardavėjo dokumentacijoje.